Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

..........................................................

23 augustus, Verjaardag mevr. Hak 14.30-17.00 uur

25 augustus, Doopdienst 10.00 uur

17 september, Gemeenteavond (2e bespreking) 20.00 uur

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

VBWY
Zoals gebruikelijk hopen we ook dit jaar D.V. in de eerste week van de schoolvakantie (13-18 juli) weer de Vakantie Bijbel Week Yzendoorn te houden.
We stellen het zeer op prijs dat de kinderen die willen deelnemen vooraf ingeschreven worden. Graag per kind een formulier invullen.
Het inschrijven is mogelijk via de link die hieonder staat. 

                                                                 Inschrijven VBWY

                                                       Het programmaboekje vindt u hier

                                            Voor verdere informatie zie ook onder jeugdwerk
mervakantie is de bibliotheek open op de

mervakantie is de bibliotheek open op de ma

KERKRESTAURATIE 


Help mee aan de restauratievan de dorpskerk!(stucwerk binnenzijde)Help mee aan de restauratievan de dorpskerk!(stucwerk binnenzijde)auratievan de dorpskerk!(stucwerk binnenzijde)Om onze dorpskerk mooi te houden moeten er steeds restauratiewerkzaaamheden plaatsvinden. Ook het onderhoud vergt een flinke kostenpost. Om dit (mede) te bekostigen moeten we als Hervormde Gemeente steeds een flink bedrag bijeen zien te brengen. Giften zijn daarom dan ook hartelijk welkom, uw eventuele bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL66 RABO 0347 9012 98 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn met vermelding van: 'kerkrestauratie'.
 

Bij voorbaat hartelijk dank!Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek mee luisteren- of kijken:
 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 14 juli.
In de morgendienst is er de VBW themadienst. Het thema is WegWijs, of WegWijzer. De preek gaat over Abram. God wijst hem de weg. Hij roept, Hij belooft, Hij wijst de weg en die weg moet Abram volgen. Roept God ook jou? en volg jij Jezus al? Onze weg moet ingevoegd worden in de weg van God. Dan alleen is er een zekerheid dat we aankomen waar God ons hebben wil. De Schriftlezing is Gen.12:1-9, met als tekst 12:1+2.
In de avonddienst luisteren we nog een keer naar Gods stem, die ons wijst op 'wegwijzers'. Maar God verdiept ook Zijn onderwijs op de weg dat wij ons hart op Hem moet richten. We horen het uit de profetie van Jeremia 23:21 We verwonderen ons eerst over Gods trekkende liefde en goedertierenheid (vs.3b) en dan over het onderwijs waarmee God ons de weg wijst.
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?