Agenda

1 oktober: Schoonmaak Kandelaar om 9.00 uur

2 oktober: Mannenvereniging om 20.00 uur

8 oktober: Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur

9 oktober: Vrouwenvereniging om 19.45 uur

10 oktober: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

11 oktober: Open avond jeugdclubs om 19.00 uur

14 oktober: Creatieve avond om 19.30 uur

15 oktober: Bijbelkring om 20.00 uur

23 oktober: Mannenvereniging om 20.00 uur

30 oktober: Vrouwenvereniging om 19.45 uur

31 oktober: Ouderenmiddag om 14.00 uur

ANBI

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van oktober lezen.
 
Bij de Kerkdiensten

Zondagen 13 oktober
In de morgendienst is de verkondiging van het Evangelie uit de Galatenbrief, hoofdstuk 1 : 1-9
Geen ander Evangelie dan Christus, Die zondaren ontrukt aan het verderf en genade en vrede schenkt.
Waarom zou u zich van Hem afwenden? Jezus zegt: wendt u naar Mij toe en wordt behouden.
's Avonds een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?