Agenda

13 - 20 juli: ds. Hak afwezig

20 - 25 juli: VBW

5 september: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

ANBI

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli/augustus lezen.
Onder het kopje jeugdwerk/VBW kunt u het programmaboekje vinden.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 28 juli
Omdat we met onze gedachten nog volop bij de VBW zijn, waar het over de rijkste  Schat van God ging, staan we zondagmorgen nog een keer stil bij de Schatkamer van God.
We lezen in Deut. 28:12 en 32:34+47 dat uit Gods schatkamer zegeningen komen, maar ook straffen of de vloek bij Hem opgeborgen is in Zijn schatkamer.
Het Woord van God moet levend in ons worden. Dat is Gods doel met Zijn Schatkamer.
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikanten gewenst.

Zondagen 4,11 en 18 augustus
Gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst in de vakantietijd.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?