Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

4 juni, Preekbespreking na de avonddienst

.

7 juni, Ouderencontactmiddag | Uitje 13.00 uur

.

13 juni, Gebedskring, 19.15 uur

.

13 juni, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur.

College van diakenen

De diakenen zijn geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven. Zij dienen te onderscheiden waar nood is en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Zij gaan voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Het dienen aan de tafel des Heeren behoort ook tot hun taak.

De huidige diakenen zijn:

  • Dhr. L. Hak jr. (0630 320 292)
  • Dhr. D.E. Peters (0638 263 079)

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 4 juni
In de morgendienst een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.
In de avonddienst is de Schriftlezing voor de derde keer uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen.
Het eerste hoofdstuk was over dank en voorbede, in de dienst van sluiting van het winterwerk. Het tweede hoofdstuk was tussen Pasen en Hemelvaart en ging over het geloof in de waarheid, dat Jezus Christus zal wederkomen. Laat je niet misleiden door hen die dat ontkennen. Maar geloof standvastig en leer naar Jezus uit te zien. Dat heeft gebed nodig en zal ook in ons dagelijks leven tot uiting moeten komen. Hoofdstuk 3 wijst daarop. De tekst is 3:5. Het gaat in dit hoofdstuk over gebed, waarschuwing en bemoediging over de liefde en vrede van God in Christus. Na de preek zullen we preekbespreking houden over deze brief. Hartelijk welkom.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?