Agenda

13 - 20 juli: ds. Hak afwezig

20 - 25 juli: VBW

5 september: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

College van diakenen

De diakenen zijn geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van de diaconale gelden/liefdegaven. Zij dienen te onderscheiden waar nood is en met een bewogen hart uitdeling te verzorgen. Zij gaan voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping in deze leert verstaan. Het dienen aan de tafel des Heeren behoort ook tot hun taak.

De huidige diakenen zijn:

  • Dhr. D. Muilwijk (06-27046577)
  • Dhr. D.E. Peters (0344-644678)
  • Dhr. A.M. van Hal (0344 - 643338)

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli/augustus lezen.
Onder het kopje jeugdwerk/VBW kunt u het programmaboekje vinden.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 14 juli
In de morgen- en avonddienst gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst.

Zondag 21 juli
VBW welkomstdienst. De preek zal gaan over 'de schat in de akker', uit Matth. 13 : 44


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?