Agenda

1 september, kerkenraadsvergadering 20.00 uur

.

9 september, Gebedskring in de Kandelaar 20.00 uur

.

15 september, Bijbelkring Heilig Avondmaal 20.00 uur

.

16 september, Vrouwenvereniging, 19.45 uur

.

1 oktober, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

Bibliotheek

 

Liefhebbers van lezen kunnen in onze uitleen bibliotheek terecht voor het lenen van verantwoorde boeken en tijdschriften voor alle leeftijden.

De boeken en tijdschriften zijn beschikbaar voor ledereen uit het dorp IJzendoorn die van lezen houdt. Men hoeft hiervoor geen binding met onze gemeente te hebben.

U bent van harte welkom op de tijden die in onderstaand rooster vermeldt staan.

DAG TIJD VRIJWILLIGERS
Maandag 7 september 19.00 – 19.45 uur Hennie Buijs en Suzanne vervat (res. Hermien Hak)
Maandag 14 september 19.00 – 19.45 uur Mathilde Hak en Matty de Bruin
Vrijdag 25 september 18.15 – 19.00 uur Mina van Engelhoven en Jan Tijssen
Maandag 5 oktober 19.00 – 19.45 uur Janneke Nieuwenhuis en Jenny Keinemans
Maandag 12 oktober 19.00 – 19.45 uur Linda Schaap en Corina Kemp
Vrijdag 23 oktober 18.15 – 19.00 uur Jolanda Baars en Hermien Hak
Maandag 2 november 19.00 – 19.45 uur Thea Hoogstraten en Margreet Peters
Maandag 9 november 19.00 – 19.45 uur Hennie Buijs en Mathilde Hak
Maandag 16 november 19.00 – 19.45 uur Matty de Bruin en Jan Tijssen
Vrijdag 27 november 18.15 – 19.00 uur Suzanne Vervat en Mina van Engelhoven
Maandag 7 december 19.00 – 19.45 uur Janneke Nieuwenhuis en Jenny Keinemans
Maandag 14 december 19.00 – 19.45 uur Linda schaap en Corina Kamp
Maandag 21 december 19.00 – 19.45 uur Hermien Hak en Thea Hoogstraten

Preek mee luisteren:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli-augustus lezen.
Het Protocol voor de kerkdiensten is geplaatst.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Juli is het aantal kerkgangers verruimd al naar gelang de ruimte in het kerkgebouw.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt weer gezongen volgens de richtlijnen van de kerk en overheid, behalve op de achterste drie rijen, zodat er ook voldoende ruimte is voor mensen die het zingen nog te risicovol vinden.
Een klein deel van de gemeente zal nog thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de nood in de wereld en de psalmen meezingen.
De Liturgie van de diensten kunt u ook vinden onder Kerk - Kerkklanken.

Zondag 13 september
In de morgendienst staat de dienst in het teken van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Bedenk dat we ons allemaal moeten voorbereiden om God te ontmoeten. De preek is uit psalm 84. Het gaat over erlangen naar God.
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?