Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

14 juni, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

16 juni, Ouderencontactmiddag uitje 13.30 uur

19 juni, Aangepaste kerkdienst 10.30 uur

21 juni, Gemeenteavond 20.00 uur

28 juni, Gebedskring 19.15 uur

Jeugdclub

Kinderclub
 

De vrijdagavond is een avond waar jongens en meisjes uit de gemeente erg naar uitkijken. Want dan is er club voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Jongens en meisjes uit de gemeente, maar ook van buiten de gemeente, komen dan bij elkaar om samen leuke dingen te doen. 

De avond wordt altijd begonnen met het luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en bidden. Daarna is er tijd voor knutselen of een spel, speurtocht, lekker eten of… nog iets leuks. Dit jaar gaan we met de club 'Op Ontdekking'. We luisteren naar Bijbelverhalen over Petrus en daarin ontdekken we wie God is.

Als afsluiting van het clubseizoen wordt er altijd een dagje uit gepland, bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin. 

Tijdens het clubseizoen sparen we altijd voor een goed doel. We houden dan een actie door middel van een ontbijtkoekenverkoop. Ieder jaar kiezen we een ander goed doel. Dit jaar sparen we voor TransWorldRadio.

Het clubseizoen loopt van ongeveer begin oktober tot en met eind maart. 

Dus zit je in groep 3-8, dan ben je van harte welkom om de week op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur. 

 

Dit jaar hopen we op D.V. de volgende data club te hebben: 

8 oktober 

29 oktober 

12 november 

26 november 

10 december 

25 december (gezamenlijke kerstviering in de kerk) 

14 januari 

28 januari 

11 februari 

25 februari 

11 maart 

25 maart
8 of 9 april (uitje) 

 

 

Voorzitter Jeugdraad: Dennis Peters (0344-644678) 

Clubleiding: Hennie Buijs (0344/645333/06-41788157) 

Marleen Visser

Anneline Buijs


Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'collecten' toegevoegd. Hier vindt u het collecterooster voor de huidige maand.
 
Bij de Kerkdiensten
Zondag 26 juni
Hartelijk welkom in de diensten.
De morgendienst horen van de vrucht van de Heilige Geest voor het persoonlijk leven en voor het leven van de gemeente. In 1 Thess.1 : 5 en 6b worden drie woorden genoemd die deel uit maken van de vrucht of werking van de Geest. Laten wij de Geest dan niet bedroeven, maar naar deze Evangelie verkondiging luisteren, biddend dat die Geest ook in ons hart zal werken.
De avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?