Agenda

18 februari: Gebedsbijeenkomst, 19.15 uur

18 februari: Bijbelkring (Hfdst.2, Thuis geloven), 20.00 uur

19 februari: Vrouwenvereniging, 19.45 uur

20 februari: Ouderencontactmiddag, 14.00 uur

26 februari: Mannenvereniging, 20.00 uur

3 maart: Bezinning Heilig Avondmaal, 20.00 uur

8 maart: Zingen na de dienst, 20.00 uur

Jeugdclubs

Kinderclubs
 
Er zijn momenteel 3 clubs voor de jeugd, nl.
Groep 3-5 club
Groep 6-8 club
Oase - voortgezet onderwijs
 
De donderdagavond of de vrijdagavond is een avond waar jongens en meisjes uit de gemeente
erg naar uitkijken. Want op donderdag is er club voor de kinderen van groep 6-8 en op vrijdag is er club voor de kinderen van groep 3-5.
Jongens en meisjes uit de gemeente, maar ook van buiten de gemeente, komen dan bij elkaar om samen leuke dingen te doen.
De avond wordt altijd begonnen met het luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en bidden.
Daarna is er tijd voor knutselen of een spel, maar ook wordt er wel eens een bezoekje gebracht aan een boerderij, de brandweer of de bakker.
Fijne avonden waar de kinderen erg van genieten, maar ook iets mogen leren uit Gods Woord.
Als afsluiting van het clubseizoen wordt er altijd een dagje uit gepland, bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin.
Tijdens het clubseizoen sparen we altijd voor een goed doel, en houden we een actie door middel van ontbijtkoekenverkoop. Ieder jaar kiezen we een ander goed doel.
Het clubseizoen loopt van ongeveer begin oktober tot en met eind maart.
De groep 6-8 club is op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.
De groep 3-5 club is op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Dus zit je op de lagere school, dan ben je van harte welkom op één van deze clubs.

Ook voor de oudere jeugd worden leuke avonden georganiseerd.
De jeugd vanaf de brugklas tot ongeveer 16 jaar is van harte welkom op de club 'Oase'. Dit is momenteel een hechte groep van ongeveer 18 jongeren.

We ontmoeten elkaar één keer in de twee weken op de vrijdagavond in een gezellige ruimte boven in "De Kandelaar". We beginnen altijd met zingen, bidden, het gezamenlijk lezen uit de Bijbel met daarna de uitleg of een onderwerp wat aansluit op het gelezen gedeelte, verzorgd door de leiding. In de pauze die daarop volgt is er gelegenheid om wat te drinken en ondertussen bijvoorbeeld te tafeltennissen. Het laatste deel van de avond vullen we altijd met ontspanning. Hierbij kun je denken aan een spel, het kijken naar een verantwoorde film, of bijvoorbeeld het lopen van  een speurtocht. Leerzame, maar ook gezellige avonden dus, waarvan de aanvangstijd 20.15 uur is en de afsluiting rond 22.00 uur.
Een enkele keer starten we onze bijeenkomst iets eerder en gaan we na gezongen, gebeden en Bijbel gelezen te hebben erop uit, om bijvoorbeeld te gaan zwemmen of schaatsen. Op de laatste avond van ons clubseizoen gaan we traditiegetrouw bowlen en een patatje eten!

Ons clubseizoen begint in oktober en eindigt meestal in maart.
Samen met de andere clubs sparen we tijdens het clubseizoen voor een goed doel, wat ieder jaar weer anders is. Aan het begin van het clubseizoen, als we op een avond bij elkaar komen met alle andere clubs van onze gemeente en alle belangstellenden, komen we aan de hand van een presentatie van een spreker alles te weten over ons nieuw gekozen spaarproject.

Maar dit is niet het enige wat we gezamenlijk doen. Zo houden we ook met alle clubs, maar ook met alle andere verenigingen van onze gemeente, gezamenlijke Kerst- en Paasvieringen in de kerk van IJzendoorn. Een speciaal samengesteld muziekgroepje, wat uit voornamelijk Oase-jongeren bestaat, begeleidt ons dan bij het zingen van de psalmen en liederen. 

Al met al gebeurt er dus heel wat in een clubseizoen. Wil jij daarbij zijn?
Jongens en meiden op het voortgezet onderwijs: je bent hartelijk welkom op de jongerenclub “Oase”!!!


Voorzitter Jeugdraad: Dennis Peters (0344-644678)
Contactpersoon 3-5 club: 
Contactpersoon 6-8 club: Hennie Buijs (0344-645333)
Contactpersoon Oase: 

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van december lezen.
 
Bij de Kerkdiensten

Zondag 1 Maart
In de morgendiensten van 1 en 8 Maart staan we stil bij de Heere Jezus als de goede Herder.
In de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal staan we stil bij Jezus roepstem en bij het beeld dat Hij de Deur is. Jezus is de Deur tot ons behoud en om weide te vinden, opdat zij leven en overvloed hebben.
Met de Avondmaalsdienst staan we stil bij de goede Herder, Die Zijn leven geeft voor de schapen.
De avonddienst 1 maart een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?