Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

11 januari, Gebedskring 19.15 uur

18 januari, Bijbelkring 20.00 uur

19 januari, Vrouwenvereniging 09.45 uur

20 januari, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

25 januari, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

Jeugdclub

Kinderclub
 

De vrijdagavond is een avond waar jongens en meisjes uit de gemeente erg naar uitkijken. Want dan is er club voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Jongens en meisjes uit de gemeente, maar ook van buiten de gemeente, komen dan bij elkaar om samen leuke dingen te doen. 

De avond wordt altijd begonnen met het luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en bidden. Daarna is er tijd voor knutselen of een spel, speurtocht, lekker eten of… nog iets leuks. Dit jaar gaan we met de club 'Op Ontdekking'. We luisteren naar Bijbelverhalen over Petrus en daarin ontdekken we wie God is.

Als afsluiting van het clubseizoen wordt er altijd een dagje uit gepland, bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin. 

Tijdens het clubseizoen sparen we altijd voor een goed doel. We houden dan een actie door middel van een ontbijtkoekenverkoop. Ieder jaar kiezen we een ander goed doel. Dit jaar sparen we voor TransWorldRadio.

Het clubseizoen loopt van ongeveer begin oktober tot en met eind maart. 

Dus zit je in groep 3-8, dan ben je van harte welkom om de week op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur. 

 

Dit jaar hopen we op D.V. de volgende data club te hebben: 

8 oktober 

29 oktober 

12 november 

26 november 

10 december 

25 december (gezamenlijke kerstviering in de kerk) 

14 januari 

28 januari 

11 februari 

25 februari 

11 maart 

25 maart
8 of 9 april (uitje) 

 

 

Voorzitter Jeugdraad: Dennis Peters (0344-644678) 

Clubleiding: Hennie Buijs (0344/645333/06-41788157) 

Marleen Visser

Anneline Buijs


Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de nieuwste Kerkklanken lezen.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Wat betreft corona houden we ons aan de basisregels.  Dus: anderhalve meter afstand in acht nemen, handen desinfecteren en niezen of hoesten in de elleboog. Het dragen van mondkapjes stellen we als kerkenraad niet verplcht, maar we adviseren het gebruik ervan wel bij binnenkomst van het kerkgebouw totdat u plaats heeft genomen en bij het verlaten van het kerkgebouw.
  
U kunt naar de kerk komen zonder zich aan te hoeven melden.
(Alleen gasten vragen we wel via de website om zich aan te melden zodat we overzicht blijven houden van de contactgegevens. Hetgeen van pas kan komen na een onverhoopte uitbraak).

Een ieder is vrij om op de achterste bank/stoelen te gaan zitten. Zingen mag ook op deze plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust.

Laten we onze hoop op de Heere onze God stellen en bidden of Hij genezing wil schenken aan hen die getroffen worden door de ziekte die voortkomt uit een besmetting met het coronavirus. Alleen Hij kan uitkomst geven in deze moeilijke tijden. Ons past verootmoediging en schuldbelijdenis voor Zijn aangezicht, het zijn onze zonden die ons wonden, de Heere is het die genezen kan.


Zondag 30 januari
In de morgendienst een gezegende dienst met de predikant gewenst.
In de avonddienst luisteren we naar Gods Woord gericht op het zevende gebod. Dat gaat over ons huwelijk en over onze levenshouding in en buiten het huwelijk. Een gebod dat veel keer de aandacht vraagt in kerk en samenleving op een negatieve manier. Laten wij er over mogen horen hoe God het bedoeld heeft. Denkt u er over om deze dienst dan toch maar over te slaan? Ik zou niet weten met welke reden u thuis mag blijven, of niet minstens de dienst met de gemeente verbonden zal zijn. God geeft zijn geboden namelijk voor ieder! mens die Hij goed geschapen heeft, naar Zijn beeld, om dan ook als Zijn beelddrager te leven. Laat u daarin onderwijzen en toerusten tot Gods eer en tot welzijn van uw naasten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?