Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

07 mei, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

14 mei, Gebedskring 19.15 uur

19 mei, Pinkster sing-in. Na de ochtenddienst

23 mei, Ouderencontactmiddag 13.00 uur (uitje)

Jeugdclub

Kinderclub
 

De vrijdagavond is een avond waar jongens en meisjes uit de gemeente erg naar uitkijken. Want dan is er club voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Jongens en meisjes uit de gemeente, maar ook van buiten de gemeente, komen dan bij elkaar om samen leuke dingen te doen. 

De avond wordt altijd begonnen met het luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en bidden. Daarna is er tijd voor knutselen of een spel, speurtocht, lekker eten of… nog iets leuks. Dit jaar denken we na over het thema ‘Wie is het?’. We luisteren naar de verhalen waarin Jezus zegt Wie Hij is.

Als afsluiting van het clubseizoen wordt er altijd een dagje uit gepland, bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin. 

Tijdens het clubseizoen sparen we altijd voor een goed doel. We houden dan een actie door middel van een paaseitjesactie. Ieder jaar kiezen we een ander goed doel. Dit jaar sparen we voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het clubseizoen loopt van ongeveer begin oktober tot en met eind maart. 

Dus zit je in groep 3-8, dan ben je van harte welkom om de week op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur. 

 

Dit jaar hopen we op D.V. de volgende data club te hebben: 

29 september

13 oktober 

27 oktober 

10 november (18.00 uur) 

24 november 

15 december 

25/26 december (gezamenlijke kerstviering in de kerk) 

12 januari 

26 januari 

9 februari 

1 maart 

15 maart 

6 april (uitje)

Clubleiding:

Tineke Hak
Anne Hol
Hennie Buijs (0344-645333 /06-41788157) 

Voorzitter Jeugdraad: Dennis Peters (0344-644678) 

 


Preek mee luisteren- of kijken:


Hier vindt u het programma voor de paasviering op tweede paasdag

Hier kunt u de paasviering van 2e paasdag terugkijken
 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 19 mei
De morgendienst luisteren we naar de preek van Petrus op Pinksteren. Aan het eind, Hand.2:38, spreekt hij dat we ons moeten bekeren tot God door Jezus Christus. In Zijn Naam worden we ook gedoopt. God belooft ons daarbij ook dat we de Heilige Geest zullen ontvangen. Want de Heilige Geest werkt in ons bekering en geloof.
In de avonddienst en op 2e Pinksterdagmorgen gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst.
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?