Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

06 december, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

08 december, Winterfair 16.00 - 20.00 uur

12 december, Gebedskring 19.15 uur

12 december, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

13 december, Vrouwenvereniging 19.45 uur

15 december, Kinderclub 18.30 uur

20 december, Ouderencontact kerstmiddag 14.00 uur

20 december, Mannenvereniging 20.00 uur

Jeugdclub

Kinderclub
 

De vrijdagavond is een avond waar jongens en meisjes uit de gemeente erg naar uitkijken. Want dan is er club voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Jongens en meisjes uit de gemeente, maar ook van buiten de gemeente, komen dan bij elkaar om samen leuke dingen te doen. 

De avond wordt altijd begonnen met het luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en bidden. Daarna is er tijd voor knutselen of een spel, speurtocht, lekker eten of… nog iets leuks. Dit jaar denken we na over het thema ‘Wie is het?’. We luisteren naar de verhalen waarin Jezus zegt Wie Hij is.

Als afsluiting van het clubseizoen wordt er altijd een dagje uit gepland, bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin. 

Tijdens het clubseizoen sparen we altijd voor een goed doel. We houden dan een actie door middel van een paaseitjesactie. Ieder jaar kiezen we een ander goed doel. Dit jaar sparen we voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het clubseizoen loopt van ongeveer begin oktober tot en met eind maart. 

Dus zit je in groep 3-8, dan ben je van harte welkom om de week op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur. 

 

Dit jaar hopen we op D.V. de volgende data club te hebben: 

29 september

13 oktober 

27 oktober 

10 november (18.00 uur) 

24 november 

15 december 

25/26 december (gezamenlijke kerstviering in de kerk) 

12 januari 

26 januari 

9 februari 

1 maart 

15 maart 

6 april (uitje)

Clubleiding:

Tineke Hak
Anne Hol
Hennie Buijs (0344-645333 /06-41788157) 

Voorzitter Jeugdraad: Dennis Peters (0344-644678) 

 


Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondagen 3 en 10 december
In de morgendienst van 3 december en de twee diensten van 10 december willen we deze advenstzondagen stil staan bij de verwachtingen en voorbereidingen van Zacharias en Elizabeth bij de beloften van de komst van Johannes en van Jezus. In de voorbereidingsdienst Luk.1:17 hoe we op een juiste wijze advent en voorbereiding moeten houden. Zacharias is daarbij voor ons een voorbeeld hoe God werk heeft met ons mensen om ons op Hem te richten en in Hem te laten geloven.
In de avonddienst een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.
Op de Avondmaalszondag 10 december Luk.1:60 en 68 horen we hoe God genadig is en verlossing tot stand heeft gebracht. In die dienst mag Gods genade ook zichtbaar zijn in de tekenen van het Heilig Avondmaal.
De avonddienst van de dankzegging en nabetrachting luisteren we naar het vervolg van de lofzang van Zacharias, Luk.1:74-75, dat wij Hem dienen zouden zonder verees in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven.
Allen hartelijk welkom in beide diensten op de eerste Advenstzondagen.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?