Agenda

1 september, kerkenraadsvergadering 20.00 uur

.

9 september, Gebedskring in de Kandelaar 20.00 uur

.

15 september, Bijbelkring Heilig Avondmaal 20.00 uur

.

16 september, Vrouwenvereniging, 19.45 uur

.

1 oktober, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

Jeugdclub

Kinderclub
 

De vrijdagavond is een avond waar jongens en meisjes uit de gemeente erg naar uitkijken. Want dan is er club voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Jongens en meisjes uit de gemeente, maar ook van buiten de gemeente, komen dan bij elkaar om samen leuke dingen te doen.
De avond wordt altijd begonnen met het luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en bidden. Daarna is er tijd voor knutselen of een spel, maar ook gaan we bijvoorbeeld weleens naar de bakker.
Het zijn fijne en gezellige avonden waar de kinderen erg van genieten. En ze leren tegelijkertijd iets uit Gods Woord.
Als afsluiting van het clubseizoen wordt er altijd een dagje uit gepland, bijvoorbeeld naar een leuke speeltuin.
Tijdens het clubseizoen sparen we altijd voor een goed doel. We houden dan een actie door middel van een ontbijtkoekenverkoop. Ieder jaar kiezen we een ander goed doel.
Het clubseizoen loopt van ongeveer begin oktober tot en met eind maart.
Dus zit je in groep 3-8, dan ben je van harte welkom om de week op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur in 'De Kandelaar' naast de kerk.Voorzitter Jeugdraad: Dennis Peters  0344 644678
Clubleiding:               Hennie Buijs    0344 645333 / 0641 788157
                                Marleen Visser
                                Hannah van Rooijen

Preek mee luisteren:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli-augustus lezen.
Het Protocol voor de kerkdiensten is geplaatst.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Juli is het aantal kerkgangers verruimd al naar gelang de ruimte in het kerkgebouw.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt weer gezongen volgens de richtlijnen van de kerk en overheid, behalve op de achterste drie rijen, zodat er ook voldoende ruimte is voor mensen die het zingen nog te risicovol vinden.
Een klein deel van de gemeente zal nog thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de nood in de wereld en de psalmen meezingen.
De Liturgie van de diensten kunt u ook vinden onder Kerk - Kerkklanken.

Zondag 13 september
In de morgendienst staat de dienst in het teken van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Bedenk dat we ons allemaal moeten voorbereiden om God te ontmoeten. De preek is uit psalm 84. Het gaat over erlangen naar God.
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?