Agenda

13 - 20 juli: ds. Hak afwezig

20 - 25 juli: VBW

5 september: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

College van kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters houden zich met name bezig met de stoffelijke zaken van de kerk. Zij zijn verantwoordelijk voor de gebouwen van de kerk en de begraafplaats. Ook ondersteunen zij de ouderlingen in de huisbezoeken en draaien zij ook mee in het rooster van "ouderling van dienst".

De huidige kerkrentmeesters zijn:

  • Dhr. J.H. Langenberg (0344-643053)
  • Dhr. A.C.Broekhuizen (0344-614325)

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli/augustus lezen.
Onder het kopje jeugdwerk/VBW kunt u het programmaboekje vinden.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 14 juli
In de morgen- en avonddienst gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst.

Zondag 21 juli
VBW welkomstdienst. De preek zal gaan over 'de schat in de akker', uit Matth. 13 : 44


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?