Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

..........................................................

08 maart, Biddag 10 uur en 19.30 uur.

10 maart, Kinderclub, 19.15 uur

14 maart, Gebedskring 19.15 uur

14 maart, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

15 maart, Vrouwenvereniging 19.45 uur

21 maart, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

22 maart, Mannenvereniging 20.00 uur

23 maart, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

23 maart, Verjaardag Ds. Hak voor de gemeente 15.00 uur

26 maart, Koffiedrinken na de morgendienst 11.45 uur

28 maart, Bijbelkring Hfdst. 5 Gods liefde 20.00 uur

Bij ons te gast?

We hopen u binnenkort als gast te mogen begroeten. Om alvast een indruk te krijgen, geven we via deze pagina wat informatie over de kerkdiensten. U weet dan wat u verwachten kunt.

Parkeren
Bij de kerk is voldoende gelegenheid om de auto te parkeren. Ook kunt u uw auto kwijt bij het verenigingsgebouw "De Kandelaar" (naast de pastorie).

Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas. De kinderoppas bevindt zich in de bovenzaal van het verenigingsgebouw  "De Kandelaar".

Kom binnen!
Meld u in deze periode s.v.p. vooraf aan bij de scriba via de knop 'Contact'.
U gaat ons kerkgebouw binnen via de hoofdingang. De andere deuren van de kerkzaal zijn bedoeld als nooduitgangen.
De kerkenraad gaat via de consistorie de kerk binnen. Bij die ingang bevindt zich ook het toilet.
Voor een mindervalidentoilet verwijzen wij u naar het verenigingsgebouw  "de Kandelaar".
U bent vrij om een plaats te kiezen. Alleen de koster heeft een gereserveerde plek. U kunt dat zien doordat er een kaartje op die plek ligt. De galerij bij het orgel is tijdens de reguliere erediensten niet in gebruik.
Er zijn voldoende psalmboekjes in de kerk aanwezig en als gast mag u aan het einde van de dienst "De Kerkklanken" (onze kerkbode) meenemen.
Verder kunt u natuurlijk met uw vragen bij de koster terecht. Hij staat bij de ingang van de kerk op u te wachten.

De kerkdienst
De kerkdiensten beginnen ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 18.30 uur. 

Wanneer u als gast aanwezig bent tijdens een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd en ook graag zou deelnemen aan het Heilig Avondmaal, stellen we het zeer op prijs als u vooraf contact opneemt met de predikant of met de scriba. Wanneer dit praktisch niet mogelijk is, dan stellen we een gesprek na de dienst zeer op prijs. Van de vrouwelijke gemeenteleden verwachten we dat ze met een gedekt hoofd deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Koffiedrinken 
Iedere laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de ochtenddienst. We doen dit in het koor van de kerk en in de koude periode van het jaar, als de kerkdiensten in verband met de erergiekosten in verenigingsgebouw de Kandelaar worden gehouden, in de Kandelaar.
Ook als gast bent u hierbij van harte uitgenodigd.

En verder...
Het kan zijn dat u graag even met de predikant of iemand anders uit de kerkenraad wilt praten over wat u gehoord hebt en in de kerkdienst hebt ‘meegekregen’. Of u wilt onder het genot van een kopje koffie nader kennis maken.
Dat kan direct na de eredienst. Vraagt u aan de koster om dit voor u te organiseren. Het staat u vrij om ook gemeenteleden aan te spreken, die samen met u de dienst hebben bijgewoond.
Via de contactpagina kunt u ook uw vraag stellen of een opmerking plaatsen.

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 26 maart
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
In de avonddienst lezen we en luisteren we naar de profetie uit Jesaja 53. We lazen dit hoofdstuk vorige week al aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Toen mochten we er 'tot Zijn gedachtenis' al over nadenken. Nu wil ik uit deze aloude bekende profetie het Woord verkondigen. Mede omdat ik als uw predikant nog niet eerder dit hoofdstuk als directe preekstof en tekst voor de preek nam. Het thema van de preek is 'Geloven in déze Zaligmaker'. De tekst is Jes.53:11. We stellen uit de tekst en uit het hele hoofdstuk 3 vragen als aandachtspunten. Wie heeft geloofd? Wie zien wij? Wat heeft Hij gedaan? Met als vrucht rechtvaardigmaking door Hem.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?