Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

04 juni, Bezinningsavond Heilig Avondmaal

11 juni, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

11 juni, Gebedskring 19.15 uur

12 juni, Vrijwilligersavond VBW 19.00 uur

18 juni, Gemeenteavond 20.00 uur

20 juni, Avond gemeenteleden +/- 25-40 jaar

30 juni, Aangaste kerkdienst 10.30 uur

Gemeenteavond

Elk jaar organiseert de kerkenraad een gemeenteavond. Naast een inleiding van de predikant staan er een aantal praktische zaken op de agenda die op dat moment actueel zijn of onze aandacht vragen.
Jong en oud worden gestimuleerd om op deze avond aanwezig te zijn, omdat we met elkaar gemeente zijn!

Preek mee luisteren- of kijken:
 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 16 juni.
In de morgendienst is het thema een heel bekende tekst 'als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden'. U denkt aan Spreuken 8:17? Misschien kennen we de woorden iets anders van Jezus in Matth.7:7. Maar deze zondagmorgen luisteren we naar de geschiedenis van koning Asa met zijn volk Juda in 2 Kron.14:1-15:7. Aan de hand van de gebeurtenissen in dat Bijbelgedeelte horen we van God hoe Hij die opdracht geeft met Zijn belofte (2Kron.15:2b) en hoe dat ons leven anders maakt. Laten we ons door Hem leiden?
De avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?