Agenda

10 oktober, Waaljutten 09.00 uur

13 oktober, Gebedskring 19.00 uur

13 oktober, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

14 oktober, Mannenvereniging 20.00 uur

27 oktober, Bijbelkring-Thuis geloven Hfdst.6 20.00 uur

28 oktober, Vrouwenvereniging 19.45 uur

29 oktober, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

Liturgie kerkdiensten

Liturgie morgendienst zondag 25 oktober 10.00 uur 

Voorzang: Psalm 95 vers 4
Aanvangspsalm: Psalm 96 vers 1 en 9
Lezing van de wet
Psalm 97 vers 4
Schriftlezing 
Psalm 115 vers 1, 2 en 6
Prediking
Psalm 135 vers 3 en 9
Psalm 96 vers 3 en 5
 
Schriftlezing: Handelingen 19 vers 1-23
Tekst voor de preek: Handelingen 19 vers 18 en 19
Thema van de preek:


Liturgie avonddienst zondag 18 0ktober 18.30 uur 

Voorzang: Psalm 132 vers 12
Aanvangspsalm: Psalm 147 vers 1
Geloofsbelijdenis
Psalm 147 vers 6
Schriftlezing 
Psalm 26 vers 4, 5 en 6
Prediking
Psalm 103 vers 6
Psalm Gebed des Heeren vers 8 en 9
 
Schriftlezing: Zacharia 5 en Romeinen 6 vers 1-14
Tekst voor de preek:     
Thema van de preek:
 

Preek mee luisteren:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van September lezen.
Het Protocol voor de kerkdiensten is geplaatst.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Oktober is het aantal kerkgangers weer verminderd naar 30 mensen.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt gezongen volgens de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de kerk en overheid, op de voorste rij van de banken, en door twee kerkenraadsleden en de predikant.
Een deel van de gemeente zal thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de nood in de wereld en de psalmen meezingen.
De Liturgie van de diensten kunt u ook vinden onder Kerk - Kerkklanken.

Zondag 18 oktober
In de morgendienst en avonddienst vervolgen we de prekenserie uit het Bijbelboek Nehemia.
Nehemia 4 leert ons 'gemeenteopbouw onder tegenstand'. Dit geld ook voor het persoonlijk geloofsleven.
Nehemia 5 laat ons zien hoe een 'bevrijd christen' moet leven in de gemeente. Wie hij daarbij in gedachten heeft is allerbelangrijkst.
We hopen op gezegende diensten en als de situatie het toelaat een preekbespreking met de jeugd.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?