Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

06 december, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

08 december, Winterfair 16.00 - 20.00 uur

12 december, Gebedskring 19.15 uur

12 december, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

13 december, Vrouwenvereniging 19.45 uur

15 december, Kinderclub 18.30 uur

20 december, Ouderencontact kerstmiddag 14.00 uur

20 december, Mannenvereniging 20.00 uur

Liturgie kerkdiensten met opname


Liturgie morgendienst zondag 3 december 10.00 uur 
Voorganger: Ds. L. Hak (voorbereiding Heilig Avondmaal)
Vragen bij de preek

Voorzang: Psalm 105 vers 5
Aanvangslied: Psalm 93 vers 1 en 4
Voorlezing van de wet des Heeren 
Zingen: Psalm 73 vers 11
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing en lezing 1e deel formulier om het Heilig Avondmaal te houden
Zingen: Lofzang van Zacharias vers 2 en 3
Prediking
Zingen: Psalm 38 vers 13, 14 en 15
Dankgebed en voorbeden
SlotliedPsalm 31 vers 17 

Schriftlezing: Lukas 1 vers 5-25
Tekst voor de preek: Lukas 1 vers 17
Thema van de preek: 'Voorbereiden op Jezus' komst.'  

U kunt de dienst van 3 december hier terug luisteren 


Liturgie  avonddienst  zondag 3 december 18.30 uur  
Voorganger: Ds. M. van Leeuwen, Hierden

VoorzangPsalm 119 vers 29 en 30
Aanvangslied: Gezang 5 vers 1, 2 en 3
Voorlezing van de geloofsbelijdenis 
Zingen: Psalm 103 vers 10 en 11
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing 
Zingen: Psalm 145 vers 2 en 4
Prediking
Zingen: Psalm 145 vers 5 en 7 
Dankgebed en voorbeden
SlotliedGezang 5 vers 9 en 10

Schriftlezing: Mattheüs 6 vers 5-15
Tekst voor de preek: 
Thema vande preek

U kunt de dienst van 3 december hier terug luisteren 

Van God verlaten?Wij, van‚Äč Hem verlaten, opdat wij niet meervanHem verlaten worden                                  

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondagen 3 en 10 december
In de morgendienst van 3 december en de twee diensten van 10 december willen we deze advenstzondagen stil staan bij de verwachtingen en voorbereidingen van Zacharias en Elizabeth bij de beloften van de komst van Johannes en van Jezus. In de voorbereidingsdienst Luk.1:17 hoe we op een juiste wijze advent en voorbereiding moeten houden. Zacharias is daarbij voor ons een voorbeeld hoe God werk heeft met ons mensen om ons op Hem te richten en in Hem te laten geloven.
In de avonddienst een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.
Op de Avondmaalszondag 10 december Luk.1:60 en 68 horen we hoe God genadig is en verlossing tot stand heeft gebracht. In die dienst mag Gods genade ook zichtbaar zijn in de tekenen van het Heilig Avondmaal.
De avonddienst van de dankzegging en nabetrachting luisteren we naar het vervolg van de lofzang van Zacharias, Luk.1:74-75, dat wij Hem dienen zouden zonder verees in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven.
Allen hartelijk welkom in beide diensten op de eerste Advenstzondagen.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?