Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

05 april, Huwelijksdienst Robin & Lotte 14.00 uur

06 april, Waaljutten 09.30 uur

09 april, Gebedskring 19.15 uur

10 april, Vrouwenvereniging 19.30 uur

14 april, Preekbespreking na de dienst 20.00 uur

18 april, Bijbelkring (over de engelen) 20.00 uur

22 april, Open avond Bibliotheek 19.00 uur

23 april, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

24 april, Mannenvereniging 20.00 uur

25 april, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

27 april, Aubade op het kerkplein 09.00 uur

28 april, Afsluiting winterwerk 10.00 uur

Liturgie kerkdiensten met opnameLiturgie  morgendienst zondag 14 april 10.00 uur 
Voorganger: Ds. L. Hak
Vragen bij de preek

VoorzangPsalm 52 vers 6
​Votum en groet
Aanvangslied: Psalm 147 vers 6
Voorlezing van de wet des Heeren
Zingen: Psalm 49 vers 2
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing 
Zingen: Psalm 60 vers 6 en 7 
Prediking
Zingen: Psalm 139 vers 5 en 14
Dankgebed en voorbeden
SlotliedPsalm 73 vers 12

Schriftlezing: Johannes 21 vers 20-25 en Openbaring 1 vers 9-18
Tekst voor de preek: Johannes 21 vers 21-22
Thema van de preek: 'Wat zal er met hem gebeuren, als Ik wil,...., volgt u Mij?' 

U kunt de morgendienst van 7 april hier terug luisteren 


Liturgie avonddienst zondag 14 april 18.30 uur 
Voorganger: Ds. L. Hak
Vragen bij de preek

Voorzang:Psalm 119 vers 32 en 33
Votum en groet
Aanvangslied: Psalm 43 vers 1 en 3
Voorlezing van de geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 51 vers 6
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing en lezing Nederlandse Geloofs Belijdenis art. 24
Zingen: Psalm 5 vers 7, 8 en 11
Prediking
Zingen: Psalm 77 vers 8 en 11
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Psalm 143 vers 10 en 11

Schriftlezing: 1 Johannes 2 vers 12-29 en NGB art. 24
Tekst voor de preek: 1 Johannes 2 vers 28 en art. 24

Thema van de preek: 'Heiligmaking van de mens en goede werken' 

U kunt de avonddienst van 7 april hier terug luisteren Preek mee luisteren- of kijken:


Hier vindt u het programma voor de paasviering op tweede paasdag

Hier kunt u de paasviering van 2e paasdag terugkijken
 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 14 april
De morgendienst luisteren we naar het slot van het Johannesevangelie. Jezus spreekt daar op een nieuwsgierige vraag van Petrus over Johannes. Wat hij zegt over Johannes begrijpt Petrus niet. Hij krijgt een terechtwijzend antwoord. En ook een uitnodigend bevel. 
In de avonddienst gaat het over de heiligmaking van mensen door de Heilige Geest. Dan lezen we een gedeelte uit een brief van Johannes.
En! na de avonddienst is er preekbespreking. Voor jong en oud!
Hieronder het stukje dat ik naar de jongeren stuurde:
Zoals jullie zondag hoorden houden we de preek bespreking over de morgenpreek waarin het over Johannes gaat. Over een persoon uit de Bijbel is voor sommigen eenvoudig. 
Anderen hebben misschien meer met een thema. De avondpreek is uit de Ned. Geloofsbelijdenis art.24. Dat gaat over heiliging of heilig leven dat de Heiligg Geest in ons werkt door te geloven. 
Naar beide preken dus goed luisteren.
Vragen om die zondagmiddag vast over na te denken volgen nog wel op de website bij de liturgie.
En... als je met een heel andere vraag komt, is er ruimte genoeg om daar ook op in te gaan
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?