Agenda

30 september, 1e Catechisatieavond 18.30 en 19.15 uur

1 oktober, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

7 oktober, Vrouwenvereniging 19.45 uur

10 oktober, Waaljutten 09.00 uur

13 oktober, Gebedskring 19.00 uur

13 oktober, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

14 oktober, Mannenvereniging 20.00 uur

27 oktober, Bijbelkring-Thuis geloven Hfdst.6 20.00 uur

28oktober, Vrouwenvereniging 19.45 uur

29 oktober, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

Liturgie kerkdiensten

Liturgie morgendienst zondag 27 september 10.00 uur 

Voorzang: Psalm 147 vers 1
Aanvangspsalm: Psalm 118 vers 7
Lezing van de wet
Psalm 86 vers 3
Schriftlezing 
Psalm 93 vers 1, 3 en 4
Prediking
Psalm 138 vers 4
Psalm 68 vers 16
 
Schriftlezing: Handelingen 5 vers 24-42
Tekst voor de preek: Handelingen 5 vers 38 en 39
Thema van de preek: 'Het advies van Gamaliël.....'


Liturgie avonddienst zondag 27 september 18.30 uur 
Liturgie en vragen (klik hier) bij de preek
 

Voorzang: Psalm 107 vers 12
Aanvangspsalm: Psalm 30 vers 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 115 vers 9
Schriftlezing en HC zondag 22
Psalm 16 vers 5 en 6
Prediking
Psalm 89 vers 1 
Psalm 72 vers 11 
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 35 - 58
Tekst voor de preek: 1 Korinthe 15 vers 35 - 58       
Thema van de preek: 'Opstanding van het lichaam en eeuwig leven'
 

Preek mee luisteren:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van September lezen.
Het Protocol voor de kerkdiensten is geplaatst.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Juli is het aantal kerkgangers verruimd al naar gelang de ruimte in het kerkgebouw.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt weer gezongen volgens de richtlijnen van de kerk en overheid, behalve op de achterste drie rijen, zodat er ook voldoende ruimte is voor mensen die het zingen nog te risicovol vinden.
Een klein deel van de gemeente zal nog thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de nood in de wereld en de psalmen meezingen.
De Liturgie van de diensten kunt u ook vinden onder Kerk - Kerkklanken.

Zondag 27 september
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
In de avonddienst gaat het over het thema 'de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven' uit de Catechismus zondag 22. Iedereen denkt toch wel eens na over sterven en eeuwig leven? Uit Gods Woord staan we stil bij wat God daar over zegt. Gelooft u dat? Zo stelde Jezus de vraag aan Martha. Maar hoe zal de opstanding van het lichaam dan zijn? Paulus moest er van God naar de gemeente in Korinthe iets over schrijven. 1 Kor. 15 : 35-58.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?