Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

..........................................................

23 augustus, Verjaardag mevr. Hak 14.30-17.00 uur

25 augustus, Doopdienst 10.00 uur

17 september, Gemeenteavond (2e bespreking) 20.00 uur

Privacy

‘De privacyverklaring in de bijlage is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en de doelstelling daarbij.
Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
Wilt u geen vermelding van uw gegevens, zoals in de verklaring staat verwoord, dan dient u daarvan kennis te geven bij de in de verklaring vermelde betrokken contactpersoon van de kerk.’
Model privacy

Preek mee luisteren- of kijken:
 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 14 juli.
In de morgendienst is er de VBW themadienst. Het thema is WegWijs, of WegWijzer. De preek gaat over Abram. God wijst hem de weg. Hij roept, Hij belooft, Hij wijst de weg en die weg moet Abram volgen. Roept God ook jou? en volg jij Jezus al? Onze weg moet ingevoegd worden in de weg van God. Dan alleen is er een zekerheid dat we aankomen waar God ons hebben wil. De Schriftlezing is Gen.12:1-9, met als tekst 12:1+2.
In de avonddienst luisteren we nog een keer naar Gods stem, die ons wijst op 'wegwijzers'. Maar God verdiept ook Zijn onderwijs op de weg dat wij ons hart op Hem moet richten. We horen het uit de profetie van Jeremia 23:21 We verwonderen ons eerst over Gods trekkende liefde en goedertierenheid (vs.3b) en dan over het onderwijs waarmee God ons de weg wijst.
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?