Agenda

13 - 20 juli: ds. Hak afwezig

20 - 25 juli: VBW

5 september: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

VBW

Vakantie Bijbel Week:
Iedere eerste week van zomervakantie-midden wordt er de VakantieBijbelWeek gehouden.

Het programma voor deze week is te vinden op deze link.

Deze week heeft als doel (onkerkelijke/randkerkelijke) kinderen en jongeren met het Evangelie in aanraking te brengen, opdat zij God de Heere persoonlijk mogen leren kennen.
De VBW begint altijd op zaterdagmiddag met een fietspuzzeltocht met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.
Op zaterdagavond wordt de VBW dan officieel geopend met de startavond.
Op zondag preekt de predikant in het bijzonder voor de kinderen rond het thema van de VBW, het thema wat bedacht en uitgewerkt wordt door de HGJB. Na de dienst drinken we als gemeente koffie in de Kandelaar en zingen we enkele psalmen en geestelijke liederen rond het thema.
Van maandag tot donderdag begint dan de eigenlijke VBW. Vele kinderen komen dan van 9.30 - 12.15 uur naar de Kandelaar en genieten van de sketches, poppenkast, spelletjes, knutsels, het zingen. Maar bovenal wordt er elke dag een verhaal verteld uit de Bijbel.
's Avonds zijn er voor alle mensen ook nog leuke activiteiten zoals de vossenjacht, talentenjacht/talentenveiling en de zeskamp.
Met de foto's op deze site kunt u nog een verdere indruk op doen van de VBW in IJzendoorn!!!

Voorzitter: Dhr. J.C.G. Peters (0344-643780)
Secretaresse: Mevr. H. Speksnijder de Heus

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli/augustus lezen.
Onder het kopje jeugdwerk/VBW kunt u het programmaboekje vinden.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 14 juli
In de morgen- en avonddienst gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst.

Zondag 21 juli
VBW welkomstdienst. De preek zal gaan over 'de schat in de akker', uit Matth. 13 : 44


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?