Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

..........................................................

23 augustus, Verjaardag mevr. Hak 14.30-17.00 uur

25 augustus, Doopdienst 10.00 uur

17 september, Gemeenteavond (2e bespreking) 20.00 uur

VBW

Vakantie Bijbel Week:
Iedere eerste week van zomervakantie-midden wordt er de VakantieBijbelWeek gehouden.

Wat zouden we het leuk vinden om jou te zien bij de VBW 2024! Vul door deze vragenlijst je gegevens in en we zien je snel! Door op deze link te klikken kom je bij het inschrijfformulier

Het programmaboekje voor 2024 vind je door hier te klikken.

Deze week heeft als doel (ook onkerkelijke/randkerkelijke) kinderen en jongeren met het Evangelie in aanraking te brengen, opdat zij God de Heere persoonlijk mogen leren kennen.

De VBW begint zaterdagmiddag met eerst de officiële start van de VBW en daarna gaan we met elkaar ‘Happen en Trappen’. Op zondag preekt de predikant in het bijzonder voor de kinderen rond het thema van de VBW, het thema wat bedacht en uitgewerkt wordt door de HGJB. Na de dienst drinken we als gemeente koffie op het grasveld voor de kerk en zingen we enkele psalmen en geestelijke liederen rond het thema. Van dinsdag tot donderdag begint dan de eigenlijke VBW. Vele kinderen komen dan van 9.30 - 12.00 uur naar het grasveld voor de kerk en genieten van de sketches, poppenkast, spelletjes, knutsels, het zingen. Maar bovenal wordt er elke dag een verhaal verteld uit de Bijbel. 's Avonds zijn er voor alle mensen ook nog leuke spellen te doen. Met de foto's op deze site kunt u nog een verdere indruk op doen van de VBW in IJzendoorn!!!

 

Voor alle tijden en andere informatie verwijzen we u graag naar ons programmaboekje.
 

Voor verdere informatie:
Hennie Buijs  0344 645333 / 0641 788157
Anna van Hal 0344 643338

Preek mee luisteren- of kijken:
 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 14 juli.
In de morgendienst is er de VBW themadienst. Het thema is WegWijs, of WegWijzer. De preek gaat over Abram. God wijst hem de weg. Hij roept, Hij belooft, Hij wijst de weg en die weg moet Abram volgen. Roept God ook jou? en volg jij Jezus al? Onze weg moet ingevoegd worden in de weg van God. Dan alleen is er een zekerheid dat we aankomen waar God ons hebben wil. De Schriftlezing is Gen.12:1-9, met als tekst 12:1+2.
In de avonddienst luisteren we nog een keer naar Gods stem, die ons wijst op 'wegwijzers'. Maar God verdiept ook Zijn onderwijs op de weg dat wij ons hart op Hem moet richten. We horen het uit de profetie van Jeremia 23:21 We verwonderen ons eerst over Gods trekkende liefde en goedertierenheid (vs.3b) en dan over het onderwijs waarmee God ons de weg wijst.
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?