Agenda

Woensdag 5 mei 20.30 uur, meditatie- en gebedshalfuur, online uitzending, opgave mogelijk tot max. 30 in de kerk of Kandelaar, Gal.5:1, gespreksvragen staan onder Kerk-Kerkklanken

.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn nog geen live activiteiten van clubs en verenigingen

Contact

Dit contactformulier wordt doorgestuurd naar de scriba.

* Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
* E-mail:
* Opmerking:
* Voer code in:
 
* = verplicht

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van Maart lezen.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Oktober is het aantal kerkgangers weer verminderd naar 30 mensen.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt gezongen volgens de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de kerk en overheid, op de voorste rij van de banken, en door twee kerkenraadsleden en de predikant.
Wij nemen vanwege de ernst van de situatie de richtlijnen van de overheid met betrekking tot de mondkapjes over in een dringend advies die bij het binnengaan en uitgaan van de kerk te gebruiken. 
Een deel van de gemeente zal thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de nood in de wereld en de psalmen meezingen.

Zondag 9 mei
Gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst.

Hemelvaartsdag 13 mei 
'Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.' Hand. 1:11b Jezus heeft het zo al voorzegt in Matth.24:23-31. We staan stil bij Jezus hemelvaart en Zijn wederkomst.

Zondag 16 mei
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
In de avonddienst lezen we in Deut.16:10-11 over het Wekenfeest. We overdenken de lijnen die vanuit Wetten van God heenwijzen naar het Pinksterfeest. Zoals ze voor het volk Israël een les waren, zijn ze voor ons ook een les. Om dan u te verblijden voor het aangezicht van de Heere.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?