Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

27 augustus, Koffiedrinken na de morgendienst 11.30 uur

02 september, Actie/ gemeentedag 09.00 uur

03 september, Opening winterwerk

09 september, Kerk open 09.99 - 15.00 uur (open monumentendag)

12 september, Gebedskring 19.15 uur

12 september, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

20 september, Vrouwenvereniging 19.00 uur

21 september, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

23 september, Kerk open 09.00 - 15.00 uur. (rommel-wandelroute)

Contact

Dit contactformulier wordt doorgestuurd naar de scriba.

* Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
* E-mail:
* Opmerking:
* Voer code in:
 
* = verplicht

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondagen 24 september
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
In de avonddienst gaat het over de geloofsbelijdenis, NGB art. 14 en 15, van erfzonde en zonden. Een confronterend onderwerp. Maar waarom spreekt God er in de Bijbel, bijvoorbeeld door Jesaja 59, zo indringend over? Het roept ons op tot (dagelijkse) bekering en geloof in Christus tot vergeving van onze zonden. Zo rijk is Gods Genadeverbond. Daarom is het goed om ook dit thema van de geloofsbelijdenis niet achterwege te laten en te horen wat God ons ermee wil laten verkondigen.
Allen hartelijk welkom en gezegende diensten gewenst.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?