Agenda

30 oktober: Vrouwenvereniging om 19.45 uur

31 oktober: Ouderenmiddag. Vertrek om 13.45 uur

12 november: Groendag om 9.30 uur

12 november: Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur

13 november: Mannenvereniging om 20.00 uur

14 november: Streekvergadering van de mannenvereniging. Vertrek om 19.00 uur

15 november: Verkoopdag van 15.30 - 19.30 uur

20 november: Vrouwenvereniging om 19.45 uur

21 november: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

26 november: Bezinningsavond HA om 20.00 uur

28 november: Ouderenmiddag om 14.00 uur

3 december: Bijbelkring om 20.00 uur

Contact

Dit contactformulier wordt doorgestuurd naar de scriba.

* Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
* E-mail:
* Opmerking:
* Voer code in:
 
* = verplicht

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van november lezen.
 
Bij de Kerkdiensten

Dankdag 6 november
's Morgens is de preek gericht op de Bijbelse geschiedenis die op verschillende scholen ook verteld is.
2 Kon. 7 : 9. Dankdag, een dag van goed bericht.
's Avonds is de preek over een van de feesten, die in de Dankdagkalender van Woord en Daad staat.
Ook dat Bijbelgedeelte is misschien wel gelezen of verteld op een van de scholen.
Lev. 23 : 40. Dankdag om zich te verblijden voor het aangezicht van de HEERE. Net als op het Loofhuttenfeest.

Zondagen 10 november
In de morgenddienst vervolgen we de brief aan de Galaten. Gal. 1:10 - Gal. 2:10. De tekst is Gal. 1:11+12b
Er is maar één Evangelie van Jezus Christus. Wat dat Evangelie uitwerkt beschrijft Paulus o.a. aan de hand van zijn levensgeschiedenis. Niet om in zichzelf te roemen, maar om te roemen wat God doet.
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?