Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

01 februari, Ouderencontact 14.00 uur

07 februari, Vrouwenvereniging 19.30 uur

13 februari, Gebedskring 19.15 uur

14 februari, Mannenvereniging 20.00 uur

18 februari, zingen na de ochtenddienst. Programma zie hieronder

27 februari, Bijbelkring / hfdst.10 20.00 uur

28 februari, Vrouwenvereniging 19.30 uur

29 februari, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

Contact

Dit contactformulier wordt doorgestuurd naar de scriba.

* Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
* E-mail:
* Opmerking:
* Voer code in:
 
* = verplicht

Preek mee luisteren- of kijken:

Programma zingen na de ochtenddienst 18 februari

Hier kunt u de kerstviering van clubs en verenigingen terugkijken


 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondagen 18 februari

In de morgendienst is de Schriftlezing uit het lijdensevangelie van Johannes 12:20-36. De Grieken komen vragen om Jezus te zien? Leeft u en jij ook met die vraag? Jezus geeft antwoord Wie Hij is en wat Zijn verzoeningswerk zal zijn; sterven om veel vrucht te dragen, tot verheerlijking en verhoging van Zijn Naam.
Na de morgendienst is er nog zingen van christelijke liederen die passen bij het thema 'van Kruis naar Kroon.'
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?