Agenda

8 juni: Pinksterviering om 19.00 uur

11 juni: Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur

19 juni: Huwelijksdienst om 15.30 uur

24 juni: Knutselavond VBW om 19.30 uur

25 juni: Dagje uit vrouwenvereniging om 12.45 uur

27 juni: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

Contact

Dit contactformulier wordt doorgestuurd naar de scriba.

* Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
* E-mail:
* Opmerking:
* Voer code in:
 
* = verplicht

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juni lezen.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 24 juni
In de morgendienst horen we van Paulus spreken op de Areopagus. Hij verkondigt de onbekende God. Is die God ons al bekend geworden in ons leven? Bij moeten bekeren, omdat Hij wederkomt. Zijn opstanding uit de doden is ook de mogelijkheid dat wij eeuwig leven ontvangen. Hand. 17 : 23 en 30-31.
's Avonds gezegende diensten met de gastpredikant gewenst.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?