Agenda

10 november, Gebedskring 19.15 uur

10 november, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

11 november, Vrouwenvereniging 19.45 uur

13 november, Kinderclub 18.30 uur

17 november, Bijbelkring-Thuis geloven Hfdst.7 20.00 uur

18 november, Mannenvereniging 20.00 uur

26 november, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

27 november, kinderclub 18.30 uur

01 december, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

Contact

Dit contactformulier wordt doorgestuurd naar de scriba.

* Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
* E-mail:
* Opmerking:
* Voer code in:
 
* = verplicht

Preek mee luisteren:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van November lezen.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Oktober is het aantal kerkgangers weer verminderd naar 30 mensen.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt gezongen volgens de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de kerk en overheid, op de voorste rij van de banken, en door twee kerkenraadsleden en de predikant.
Een deel van de gemeente zal thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de nood in de wereld en de psalmen meezingen.

Zondag 22 november
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
De avonddienst staat in het teken van de Sacramenten. Dat wil zeggen we denken over de sacramenten na vanuit de Catechismus zondag 25 en vanuit de instellingen van Gods Woord. God zei door Jesaja tegen de koning dat hij een teken mocht vragen, maar die koning verachtte een teken. Hoe kijkt u naar de sacramenten? Abraham geloofde tot rechtvaardigheid en kreeg een sacrament dat hij gehoorzaam gebruikte. (Gen.17:1-14)


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?