Agenda

13 - 20 juli: ds. Hak afwezig

20 - 25 juli: VBW

5 september: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

College van ouderlingen

De ouderlingen zijn geroepen tot het opzienersambt. Zij hebben, met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente. Zij zijn de predikant behulpzaam met goede raad, zien toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en verlenen pastorale zorg aan hen die raad en troost nodig hebben. Ook hebben zij de taak toe te zien op leer en leven van de predikant.

De huidige ouderlingen zijn:

  • Dhr. G. Hommersom (0344-643110)
  • Dhr. J.T. Knap (tevens scriba 0344-643418)
  • Vacature

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli/augustus lezen.
Onder het kopje jeugdwerk/VBW kunt u het programmaboekje vinden.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 14 juli
In de morgen- en avonddienst gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst.

Zondag 21 juli
VBW welkomstdienst. De preek zal gaan over 'de schat in de akker', uit Matth. 13 : 44


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?