Agenda

13 - 20 juli: ds. Hak afwezig

20 - 25 juli: VBW

5 september: Gebedsbijeenkomst om 20.00 uur

Bijbelkring

Vijf keer in het winterseizoen wordt er in onze gemeente een Bijbelkring gehouden. Een avond van 20.00 - 22.00 waarop o.l.v. de predikant een Bijbelstudieboekje wordt behandeld. Zo behandelen we dit seizoen het boekje van ds. G. Wassinkmaat, "Orde op zaken stellen", een bijbelse doordenking van de heilsorde.
Iedereen is op deze avonden van harte welkom.

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli/augustus lezen.
Onder het kopje jeugdwerk/VBW kunt u het programmaboekje vinden.

Bij de Kerkdiensten

Zondag 14 juli
In de morgen- en avonddienst gezegende diensten met de gastpredikanten gewenst.

Zondag 21 juli
VBW welkomstdienst. De preek zal gaan over 'de schat in de akker', uit Matth. 13 : 44


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?